Bioelectromagnetism research team

BIOELECTROMAGNETISM FBME CTU

The Bio-Electromagnetism research team is primarily involved in the design of instrumentation and methods for medical therapy and diagnostics based on the interaction of electromagnetic fields with biological systems.

The main therapeutic application that this team is dedicated to is the so-called microwave hyperthermia, which is successfully used to treat cancer. Most often, this method is combined with radiotherapy, where the overall effectiveness of the treatment is increased even with radical dose reduction of radiotherapy. Reducing the dose of radiotherapy further leads to a reduction in adverse side effects of the treatment. The team also focuses on magnetic and electrical neuro-stimulation and radiofrequency ablation. The main diagnostic applications include non-invasive temperature monitoring during thermotherapy, non-invasive blood glucose monitoring and detection and classification of strokes.

Last but not least, the team of Bio-electromagnetism is engaged in the design of anatomically and dielectrically realistic phantoms of biological tissues and body parts and in measurements of their dielectric properties.

Czech Technical University - Faculty of Biomedical Engineering in Prague, Department of Biomedical Technology.

Nam. Sitna 3105, 272 01 Kladno, Czech Republic.Maps

První cena za nejlepší diplomovou práci

Ing. Hana Mózerová, doktorandka týmu Bio-Elektromagnetizmu, Katedry biomedicínské techniky FBMI ČVUT v Praze, vyhrála první cenu v soutěži o nejlepší diplomovou práci na prestižní mezinárodní konferenci IEEE MTT-S International Microwave Biomedical Conference (IEEE IMBioC) pořádané 14. - 17. prosince 2020 v Toulouse ve Francii.

Název prezentované diplomové práce je „Studie proveditelnosti mikrovlnného monitorování teploty v oblasti pánve léčené regionálním mikrovlnným hypertermickým systémem“. Ing. Hana Mózerová obdrží od sponzorů konference finanční odměnu ve výši 500 EUR.

2021/01/13 15:10 · tomaspoko

Úspěchy týmu Bio-elektromagnetizmu v soutěžích o nejlepší kvalifikační práce

Ing. Ondřej Fišer, Ph.D., a Ing. Matouš Brunát z týmu Bio-elektromagnetizmu, katedry biomedicínské techniky, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT uspěli v soutěžích o nejlepší závěrečnou práci.

Ing. Matouš Brunát zvítězil v soutěži Engineering in Medicine and Biology (EMB) Chapteru Československé sekce IEEE o nejlepší diplomovou práci s názvem: „Aplikátor pro regionální hypertermii založený na bázi teorie metamateriálů“, kterou vypracoval pod vedením doc. Ing. Davida Vrby, Ph.D.

Dizertační práce Ing. Ondřeje Fišera, Ph.D. s názvem: „Microwave hyperthermia for treatment of head and neck tumors controlled by non-invasive temperature monitoring based on UWB radar“ byla odbornou porotou vybrána mezi 13 nejlepších prací v soutěži Siemens o nejlepší dizertační práci za rok 2019. Školitelem specialistou Ing. Ondřeje Fišera, Ph.D. byl doc. Ing. David Vrba, Ph.D.

2020/02/17 08:11 · tomaspoko

Bakalářské a diplomové práce pro studenty FBMI ČVUT

Přispějte v rámci bakalářské nebo diplomové práce k vývoji hypertermického systému nebo mikrovlnného zobrazovacího systému.

Vypisujeme témata na Týmové projekty 1 a 2, Bakalářské práce, Ročníkové projekty a Diplomové práce převážně na oborech Biomedicínský technik a oborech Biomedicínský inženýr na FBMI ČVUT. Nabízíme možnost vytvoření témat na míru.

Naše témata naleznete v systému projects.fbmi.cvut.cz

V případě zájmu o některé z našich témat se nám ozvěte, nebo se zastavte v naší kanceláři na Kokosu ve 4. patře!

2020/02/11 12:41 · tomaspoko

Mikrovlnný zobrazovací systém - Bioelektromagnetismus FBMI ČVUT

Zabýváme se především návrhem přístrojového vybavení a metod pro lékařskou terapii a diagnostiku založenou na bázi interakce elektromagnetického pole s biologickými systémy. Mikrovlnný zobrazovací systém je jeden z projektů, na kterém mohou studenti pracovat v rámci svých bakalářských a diplomových prací.

2020/02/11 12:32 · tomaspoko

Prusa i3 MK3S - jedna 3D tiskárna nestačí

Naše 3D tiskárna již vytiskla kilometry filamentu. Zvyšujícím se počtem studentů, projektů a členů našeho týmu stoupaly i nároky na 3D tisk. Proto jsme si pořídili novou Original Prusa i3 MK3S.

2020/01/09 14:35 · tomaspoko

Starší zápisky >>

  • en/start.txt
  • Poslední úprava: 2021/01/13 15:27
  • autor: tomaspoko